pátek 25. července 2008

Neděle,jak vymalovaná ... pěstí pod obě oči.

Majitelce hnědého psíka Exploited Restless Heart jsem přislíbil účast na nedělní výstavě v Mladé Boleslavi. Původně měla jet sama a z mé strany mělo jít víceméně o morální podporu.A že jí bylo třeba...

Ráno začalo nádherně.Za okny krásně,navzdory pesimistickým rosničkám,koupel s kávou a cigárem jsem nezaspal,akumulátor do foťáku nezapomněl nabít,prostě nic nenasvědčovalo tomu,že již za pár hodin budu vědět,jak se cítili investoři ve čtvrtek 24.října 1926 na newyorkské burze.Prvním varovným signálem bylo,když jsem zjistil,že nemám klíče od přibližovadla. Náhradní klíče nevisely zrovna na věšáku a tak jsem vyjížděl s hodinovýn zpožděním.

Na výstavu jsem dorazil pár minut po té,co hnědák opustil výstavní kruh.S krásným posudkem,přesto se sníženou známkou za velkou výšku.Majitelka poreferovala o tom,jak pan rozhodčí vedl monolog, že je třeba dobrmana udržet ve střední výšce a také samochválu,jak má tuto výšku v oku.To asi aby rozehnal případné námitky,že měřit by se mělo korektně,tedy na rovné desce a ne na nerovném terénu,jak právě předvedl. Protože ale vím,že psík byl několikrát měřen a výsledek se pohybuje mezi 71 až 73 cm a ta horní hranice posunuje psa o známku níž, neměl jsem, proč cokoliv namítat. Snad jen vzpomínat,kterému psovi či feně pan rozhodčí kdy také snížil známku za výšku. Ale protože jsem sklerotik,nevzpomněl jsem žádného... Moje výpadky dlouhodobé paměti ale nejsou nic proti výpadkům mysli rozhodčího,který při posuzování jiného prokazatelně velikého psa nevzal do ruky ani měřidlo a obhajoba standardu a pozorovací schopnosti vzaly rázem za své.Naopak k výborné známce přidal i titul. No,budiž,každý máme své slabé chvilky.

To jsem ještě netušil,že dalším účastníkem opravdu výborné frašky,za kterou by se nemusel stydět ani Moliére (1622-1673) bude sestra onoho hnědého Junioršampiona ČR, o jejíž účasti jsem předem nevěděl – Enigma Restless Heart (vítězka Speciální výstavy – mladých,chovná). Doufám,že šlo o hloupou náhodu.
Po chvilce mluvnického cvičení pana rozhodčího jsem zaslechl,jak onen pán vypouští z úst větu,že feně chybí zub! Nikdy jsem se nehádal a nerozčiloval,pokud šlo o má zvířata, ale v tomto případě jsem okamžité poté,co fenka s majitelkou odešly z kruhu,letěl k feně a sápal se jí do tlamy a když bylo zřejmé,že pan rozhodčí neumí asi počítat, vypouštěl z úst na adresu onoho člověka urážlivé výrazy.Ono to totiž není jen tak,takhle pomluvit přede všemi zvíře – chybějící zub je vyřazující vada z chovu.

A tady bych našeho pana rozhodčího upozornil,že pokud by feně opravdu chyběl zub,nemůže ji dát známku Velmi dobrá,jak se stalo, ale musí jí dát ohodnocení Nedostatečná.

Protože kousek od nás stála hlavní poradkyně DKČR,která fenu nedávno na bonitaci a také Speciální výstavě viděla a která ví,že zuby byly fence kontrolovány,se přišla také kouknout a zjistilila,to samé,co já. To zvířátko má jeden zub,zcela poslední (M3) na jedné straně zdvojený,tudíž o zub navíc. Jak se říká,někdo o zub,jiný o kolečko ....Samozřejmě,že posudek byl feně nakonec opraven,známka ale nikoliv. Ale myslím,že stejně tak,jak stál rozhodčí v kruhu a všem kolem řekl,že fena má genetickou vadu chrupu,měl si také stoupnout do kruhu po opravení psaného výroku a říct něco v tom smyslu,jako třeba: jsem sebestředný a arogantní diletant,co se rád poslouchá a neumí počítat a omlouvám se majitelce ... nebo tak něco . Oni si totiž někteří kolemstojící nemuseli všimnout,že je feně posudek opraven,víme ???
VLOŽENO VE 20:05 : jak jsem se doslechl,tak prý omluva v kruhu proběhla,ale já jsem nic neslyšel a to jsem u toho kruhu byl ... ale přesto se tedy ospravedlňuji za to,že jsem pana rozhodčího podezříval,že tak neprovedl vůbec.

Myslím,že by bylo slušné na tomto místě pana mezinárodního rozhodčího představit – oním pánem byl Ladislav Mach,bývalý předseda DKČR. A osobně bych se přimlouval za to,aby zvážil své další působení ve výstavních kruzích. Pokud neví,jak zvíře ohodnotit při zjištění chudozubosti,či pokud neumí spočítat zvířeti zuby,není hoden vykonávat funkci mezinárodního rozhodčího. Tak na louce,na nějaké oříškiádě by se třeba mohl realizovat .... Nebo nějaké pomůcky by mohl používat ...

něco takového by snad stačilo .....

A tady jsem si dovolil,z našeho internetu...jen pro vás, pane "rozhodčí" :


Jinak jsem na výstavě nic nefotil,protože zvířata byla stíněna střechou.